سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
از صدای سکوت دلم خسته ام

هر چه هست برای مصلحتی است...و هر که هست به خاطر منفعتی است.

و هیچ چیزبه<<خودش>>نمی ارزد
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر روزی تهدیدت کردن بدان در برابرت ناتوانند..
اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست..
اگر روزی ترکت کردن بدان لیاقت با تو بودن را نداشته اند..
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مذهب شوخی سنگینی با من کرد .سالها مذهبی بودم بی آنکه خدایی داشته باشم...
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فلسفه زندگی انسان در این جمله خلاصه میشود.......
فدا کردن آسایش زندگی برای فراهم آوردن وسایل آسایش زندگی
دکتر شریعتی
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خدایا....بر اراده.دانش.عصیان.بی نیازی.حیرت.لطافت روح.شهامت و تنهایی من بیفزا
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عاقلانه
ازدواج کن
تا
عاشقانه
زندگی کنی
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آزادی!
در دامن اسارت می زاید؟
در زنجیر رشد می کند؟
از ستم تغذیه می کند:؟
با غصب بیدار می شود…
های… این سرنوشت آزادی است!
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی که در صحنه حق و باطل نیستی، هر جا که میخواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکیست.
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به سه چیز تکیه نکن
غرور، دروغ و عشق
آدم با غرور می تازد
با دروغ می بازد
و با عشق می میرد
دکتر شریعتی

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم،
به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برایت دعا میکنم که خدا از تو بگیرد هر آنچه خدا را از تو میگیرد
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند.
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


نوشته شده در شنبه 91/2/30ساعت 12:32 عصر توسط آیسانقطره های باران طلایی ( ) |

Design By : ParsSkin.Com


کد ماوس