سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
از صدای سکوت دلم خسته ام


How to Succeed
چگونه موفق شویم

 

 

are sleeping

مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند


PLAN while others are playing

برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کردنند


DECIDE while others are delaying

تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند


PREPARE while others are daydreaming

خود را آماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند


BEGIN while others are procrastinating

شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند


WORK while others are wishing

کار کن وقتی که دیگران در حال دعا کردنند


SAVE while others are wasting

صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند


LISTEN while others are talking

گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند


SMILE while others are frowning

 لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند

 
PERSIST while others are quitting

 پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند


نوشته شده در چهارشنبه 90/9/9ساعت 6:50 عصر توسط آیسانقطره های باران طلایی ( ) |

Design By : ParsSkin.Com


کد ماوس