سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
از صدای سکوت دلم خسته ام

«خاطره ای در درونم است»

خاطره ای در درونم است

چون سنگی سپید درون چاهی

سرستیز با آن ندارم ، توانش را نیز

برایم شادی است و اندوه

در چشمانم خیره شود اگر کسی

آنرا خواهد دید

غمگین تر از آنی خواهد شد

که داستانی اندوه زا شنیده است.

می دانم خدایان انسان را

بدل به شیئی می کنند ، بی آنکه روح را از او بگیرند

تو نیز بدل به سنگی شده ای در درون من

تا اندوه را جاودانه سازی...


نوشته شده در چهارشنبه 89/12/25ساعت 9:26 عصر توسط آیسانقطره های باران طلایی ( ) |تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net کلیک کنید

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست

و گذز فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد.

 اما بر آشیانه ی بلند دوست داشتن

 ،روزگار را دستی نیست.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

عشق، در هر رنگی و سطحی

،با زیبایی محسوس

 ،در نهان یا در آشکار رابطه دارد،

 اما دوست داشتن چنان در روح غرق است

 و گیج و جذب،

 زیبایی های محسوس را به گونه ای دیگر می بیند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است .

 اگر دوری به طول انجامد ضعیف می شود،

اگر تماس دوام یابد به ابتذال می کشد.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

دوست داشتن در روشنایی ریشه می بندد

و در زیر نور سبز می شود

و رشد می کند

و از این روست که همواره پس از آشنایی پدید می آید،

و در حقیقت در آغاز دو روح،

 خطوط آشنایی را در سیما و نگاه یکدیگر می خوانند

 و پس از آشنا شدن است که خودمانی می شوند .

دو روح

نه دو نفر

ممکن است دو نفر باهم

 در عین رودربایستی ها احساس خودمانی بودن کنند

 و سپس طعم خویشاوندی

 و بوی و گرمای خویشاوندی

 از سخن و رفتار و آهنگ کلام یکدیگر احساس می شود

 و از این منزل است

ناگهان ، خود به خود دو همسفر به چشم میبینند

که به پهنه ی دشت بی کرانه ی مهربانی رسیده اند

 و آسمان صاف و بی لک دوست داشتن بر بالای سزشان خیمه گسترده است.


نوشته شده در چهارشنبه 89/12/25ساعت 9:17 عصر توسط آیسانقطره های باران طلایی ( ) |جنون

دل گمراه من چه خواهد کرد
با بهاری که می رسد از راه؟
ِیا نیازی که رنگ می گیرد
در تن شاخه های خشک و سیاه
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
دل گمراه من چه خواهد کرد؟
با نسیمی که می تراود از آن
بوی عشق کبوتر وحشی
نفس عطرهای سرگردان
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
لب من از ترانه می سوزد
سینه ام عاشقانه می سوزد
پوستم می شکافد از هیجان
پیکرم از جوانه می سوزد
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
هر زمان موج می زنم در خویش
می روم، می روم به جائی دور
بوتهء گر گرفتهء خورشید
سر راهم نشسته در تب نور
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
من ز شرم شکوفه لبریزم
یار من کیست ، ای بهار سپید؟
گر نبوسد در این بهار مرا
یار من نیست، ای بهار سپید
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
دشت بی تاب شبنم آلوده
چه کسی را بخویش می خواند؟
سبزه ها، لحظه ای خموش، خموش
آنکه یار منست می داند!
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
آسمان می دود ز خویش برون
دیگر او در جهان نمی گنجد
آه، گوئی که اینهمه «آبی»
در دل آسمان نمی گنجد
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
در بهار او ز یاد خواهد برد
سردی و ظلمت زمستان را
می نهد روی گیسوانم باز
تاج گلپونه های سوزان را
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
ای بهار، ای بهار افسونگر
من سراپا خیال او شده ام
در جنون تو رفته ام از خویش
شعر و فریاد و آرزو شده ام
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
می خزم همچو مار تبداری
بر علفهای خیس تازهء سرد
آه با این خروش و این طغیان
دل گمراه من چه خواهد کرد؟

 


نوشته شده در چهارشنبه 89/12/25ساعت 9:8 عصر توسط آیسانقطره های باران طلایی ( ) |سلام دوستای عزیز این گلها تقدیم به همه پیشاپیش سال 1390(سال گربه)سالی که خودم متولد شدم به همه تبریک میگم.امیدوارم سال خوبی داشته باشین.روز های پر گل و شب های پر ستاره ای رو برای شکوفه های کوچک آرزوها یتان آرزومندم .

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید


نوشته شده در چهارشنبه 89/12/25ساعت 9:52 صبح توسط آیسانقطره های باران طلایی ( ) |دلتنگ تو امروز شدم تا فردا ؛

 فردا شد و بازهم تو گفتی فردا ؛

 امروز دلم مانده و یک دنیا حرف ؛

یک هیچ به نفع دل من تا فردا


نوشته شده در سه شنبه 89/12/24ساعت 1:27 عصر توسط آیسانقطره های باران طلایی ( ) |گاهی گمان نمی کنی ولی می شود،

 نمی شود که نمی شود؛

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است،

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود؛

 گاهی گدای گدای گدایی و بخت نیست،

گاهی تمام شهر گدای تو می شود...

دکتر علی شریعتی


نوشته شده در دوشنبه 89/12/23ساعت 8:46 عصر توسط آیسانقطره های باران طلایی ( ) |هوا گرفته بود,

باران می بارید...

کودکی آهسته گفت:

خدایا گریه نکن..

درست میشه...


نوشته شده در دوشنبه 89/12/23ساعت 8:40 عصر توسط آیسانقطره های باران طلایی ( ) |هر چی مهربونتر باشی بیشتر بهت ظلم میکنن >

هر چی صادق تر باشی بیشتر بهت دروغ میگن >

هر چی دلسوزتر باشی بیشتر سرت کلاه میذارن >

 هر چی قلبتو آسونتر در اختیار بذاری راحت تر لهش میکنن >

 هر چی آرومتر باشی فکر میکنن آدم ضعیفی هستی >

هر چی بیشتر به فکر دیگران باشی بیشتر حقتو میخورن >

 هر چی خودتو خاکی تر نشون بدی واست کمتر ارزش قائلن


نوشته شده در دوشنبه 89/12/23ساعت 8:36 عصر توسط آیسانقطره های باران طلایی ( ) |برای چی. برای بدست اوردنت باید زحمت کشید

وقتی برای از دست دادن من دعا میکنی

دعا می کنی که من نباشم...

قشنگه اگه بگم به نبودنت بیشتر احتیاج دارم تا به بودنت!!!


!بهم دروغ میگی و من باور میکنم...
باور میکنم...و تو هی دروغ می گی و من باور می کنم!!!

...تو نگاهم نمی کنی و من باور می کنم که شرم داری

باور می کنم ...

 


نوشته شده در دوشنبه 89/12/23ساعت 6:58 عصر توسط آیسانقطره های باران طلایی ( ) |من نه عاشق بودم
ونه محتاج نگاهی که بلغزد بر من
من خودم بودم و یک حس غریب
که به صد عشق و هوس می ارزید
من خودم بودم و دستی که
صداقت می کاشت
گرچه در حسرت گندم پوسید
من خودم بودم و هر پنجره ای
که به سرسبزترین نقطه بودن وا بود
و خدا می داند
بی کسی از ته وابستگی ام پیدا بود...


نوشته شده در دوشنبه 89/12/23ساعت 6:54 عصر توسط آیسانقطره های باران طلایی ( ) |   1   2   3   4   5      >


Design By : ParsSkin.Com


کد ماوس